Vores vilkår

Bilag B

Oplysning om service og kvalitet for tjenester


Bornholms Tidende distributionsafdeling omdeler fra mandag til søndag


Der omdeles dag til dag. Produkterne modtages normalt om morgenen og omdeles

samme dag produktet er modtaget. Alle produkter skal være omdelt senest kl.17 på hverdage og kl.12.30 om lørdagen.

Bornholms Tidende leverer som hovedregel produkterne der hvor abonnenten/modtageren modtager deres post. Ønsket om andet leveringssted kan aftales og sker mod evt. merbetaling.

Der er fuld ugedagsfleksibilitet, hvilket defineres således: abonnenter/modtagere kan tilmeldes en vilkårlig ugedagslevering fordelt hen over ugen.


Dataudveksling

SALT II format ( protokol for udveksling af data mellem parterne) er gældende for al dataudveksling ( incl.tidsfrister) Lokale kunder er forpligtet til at transmittere til- og afgange elektronisk til  Bornholms Tidende til indlæsning i Bornholms Tidende distributionssystem.

Bornholms Tidende sørger for lokalt udstyr, formularer og printning m.v af distributionslister til budene. Bornholms Tidende indtaster gadekorrektioner og de for distributionen nødvendige forsinkelsesoplysninger. Kunden transmitterer transaktioner senest dagen før inden kl.14.00. Ændringer i bundtstørrelse eIler andre forhold der afviger i forhold til normal praksis, skal varsles senest 2 hverdage før og senest kl. 10.00.

I det tilfælde, at en kunde ikke kan transmittere i SALT II format, kan andet format aftales individuelt, f.eks i form af datafiler i excel, eller lignende. 

Servicemål

99,3% af produkterne skal være omdelt fejlfrit indenfor den aftalte tidsfrist.Servicemålet beregnes over tidsintervaller på 30 dage.


Bilag C

Oplysning om reklamations- og forældelsesregler


Reklamationer der medfører en efterlevering af produktet, modtages indtil kl.16.30 samme dag.

Bornholms Tidende kan påregne, at de sidste efterleveringer er modtaget elektronisk senest  kl. 16.30. For forsinkelsesramte abonnenter skal Bornholms Tidende modtage efterleveringer indtil 60 min efter anmeldt sluttid.

Bornholms Tidende er forpligtet til at behandle alle reklamationer øjeblikkeligt og seriøst med henblik på at undgå gentagelser. Bornholms Tidende er berettiget til at afvise reklamationer som efter Bornholms Tidende mening er uberettigede ved brug af de i SALT II aftalte forklaringskoder.

Reklamationer skal være modtaget hos Bornholms Tidende indenfor 30 dage og vil blive behandlet.

Reklamationer der modtages efter 30 dage kan ikke påregnes behandlet. Bornholms Tidende tilstræber at behandle alle reklamationer.

Kunden accepterer, at reklamationer på usikre leveringssteder, som ”ta selv” kasser, måtter, udkast, rør og lign., kan afvises af Bornholms Tidende.


Bilag D

Oplysning om erstatningsbetingelser i tilfælde af forsinkelse, bortkomst herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser, herunder virksomhedens erstatningssatser.


Der ydes dekorter/erstatning for reklamationer i henhold til SALT II reklamationskoder efter særskilt individuel aftale med de respektive kunder.

Opgørelsen af dekorter sker månedsvis.

Dekorter ydes for forsinkelser, ikke leveret produkt, beskadiget produkt, mangelfuldt produkt, forkert produkt, leveret fejlagtigt sted, grove reklamationer ( 3 reklamation indenfor 30 dage).


Bornholms Tidende kan rekvirere er rimeligt antal aviser/produkter til depotaviser, budaviser, tælleaviser, erstatningsaviser efter nærmere aftale med de respektive kunder. Bornholms Tidende afregner disse produkter efter særskilte individuelle aftaler. Disse aviser/produkter er alene til brug for Bornholms Tidende sikring af bortkomne, beskadigede eller på anden måde ødelagte eller manglende aviser/produkter.

Ring til os:

5690 3000

Email: abonnement@bornholmstidende.dk

Bornholms Tidende

Nørregade 11-19

3700 Rønne


CVR NR: 35244115